Östra Grevie Folkhögskola deltar sedan november 2016 i ett Erasmus+ projekt tillsammans med fyra andra länder.

Projektet kommer att drivas fram till november 2018.

 

Projektets syfte är att fortbilda och förbereda lärare för att kunna an-

vända e-learning inom undervisning för kursdeltagare som är i behov

av digital kompetensutveckling.

 

Följande partners deltar i projektet som alltså omfattar 24 månader:

 

E-Seniors, Paris, Frankrike.

 

Östra Grevie Folkhögskola, Malmö, Sverige.

 

European University, Nicosia, Cypern.

 

Educational Centre of Plunge, Litauen (koordinator)

 

Balkan Plan, Sofia, Bulgarien.

 

Projektet innehåller tre steg:

  1. Skapande av en e-learningplattform.
  2. Träning i digital kompetens.
  3. Träning i mjukkompetens.

 

Östra Grevie Folkhögskola har en projektgrupp om 11 lärare som

arbetar med projektet.

 

Fem projektmöten skall hållas, ett i respektive deltagarland.

 

Det första projektmötet, kick off, hölls hos partnern Plunge i Litauen,

som också är projektets koordinator. Detta var den 24-25 november

2016.

 

Det andra mötet hålls i Östra Grevie och Malmö den 13 och 14 juni 2017.