Peter Ekstrand

Utvecklingsansvarig

Peter är utvecklingsansvarig för verksamheten i Östra Grevie och Persborg och ingår i ledningsgruppen.