Robert Moreau

Lärare - Fria förberedande konstlinjen

Robert är utbildad vid Östra Grevie folkhögskolas målerilinje, Målar- och skulpturskolan Forum i Malmö, Konstakademien i Köpenhamn samt avslutade sin utbildning på Konsthögskolan i Malmö. Han är verksam som konstnär med inriktning på rumslighet, skulptur och objekt. Robert har arbetat på FFK tillsammans med Thomas Holm sedan 2006. Han undervisar i skulptur, rum och konsthistoria.