Lärarassistent

Allmän kurs Östra Grevie

Allmän kurs – Högskoleförberedande

Allmän kurs – Gymnasienivå

Allmän kurs – förberedande polisutbildning

Allmän kurs – Serviceassistent

Folkhögskolan i Malmö

Allmän kurs – grundläggande grundskolenivå

Allmän kurs – grundläggande gymnasienivå

Allmän kurs -Förberedande Vård och Omsorgsutbildning

Svenska För Invandrare, SFI

Yrkesinriktad Svenska För Invandrare, SFI

Övriga kurser Östra Grevie

SMF – studiemotiverande folkhögskolekurs

Etableringskurs