Vill du ta ett steg mot gymnasiebetyg och behöver komma igång med dina studier?  Går du samtidigt i tankar att du vill börja arbeta och göra skillnad för människor inom vård och omsorg?

Vi på Östra Grevie folkhögskola utbildar dig som har ett engagemang och driv för att arbeta med och för människor.

För vem?

Vi vänder oss till dig som har intresse för och vilja att arbeta med människor inom branscher där man använder sig själv som verktyg, exempelvis inom vård och omsorg och samtidigt vill komplettera din gymnasieutbildning.

  • Utbildningen riktar sig till vuxna, från 18 år
  • Intresse och vilja för ett socialt och stimulerande arbete
  • Engagerad, social och nyfiken
  • Intresse för att möta människor
  • Motiverad till förändring för sig själv och andra
  • Saknar fullständig gymnasiekompetens och vill komplettera dina gymnasiestudier för vidare studier eller arbete
  • inte studerat på länge och känner en viss ovana inför att studera

Varför?

Vi ser människor som en enorm kraft och kunskapskälla. Därför vill vi ge människor möjligheten att utveckla sitt personliga ledarskap för att på så vis kunna verka som positiva förebilder på olika arbetsplatser i samhället.

Hur?

Ansök här – Gruppsammansättningen kommer att föregås av personliga intervjuer med de sökande deltagarna. Utbildningen är en termin lång.

Behörigheter:

Behörighet kan tas i: Samhällskunskap 1a1

Studierna ger en bra ingång till att senare ta behörighet i:

  • Matematik
  • Svenska

Övrig teori

Introduktionskurs till Mi (Motiverande samtal – en evidensbaserad samtalsmetod), Ledarutbildning, Bemötande & förhållningssätt, Social – och samhällsnavigering samt ämnen med anknytning till vård- och omsorgsbranschen.

Praktik

I den tredje fasen av utbildningen omsätter deltagarna sina teoretiska kunskaper i praktiken på en arbetsplats i fem veckor. Praktiken utförs främst inom Vård och omsorg, äldreboenden, LSS – boenden. Vi hjälper dig att hitta en praktikplats.

Fakta om utbildningen

Kursansvarig Serviceassistent