Östra Grevie folkhögskola är en av landets äldsta och största folkhögskolor och vi har en tradition av profilerade utbildningar med tyngdpunkten på konstnärliga och estetiska inriktningar. Utbildningar som förbereder dig för ett yrkesliv eller fortsatta, högre studier. Vi har sex olika konst- och designutbildningar.  Samtliga utbildningar på Konst och Design är 2-åriga.

Konst- och designutbildningarna håller till i Estethuset, där det utöver klassrum finns välutrustade verkstäder. Här finns textilverkstad med bl.a. vävstolar, grafikverkstad med utrustning för en mängd olika trycktekniker, egna målarateljéer, fotostudios och mörkrum, skulpturverkstad med keramikugn och en fantastisk tecknings- och projektsal som sträcker sig över 100 kvadratmeter.

På varje inriktning studerar mellan 10 och 20 kursdeltagare och sammanlagt omfattar profilutbildningarna på Östra Grevie över hundra studerande. Gemensamt för utbildningarna är blandningen av teori och praktiska övningar, men vi lägger också ett speciellt värde i din personliga kreativa utveckling. På konst- och designutbildningarna ges du en kontinuerlig handledning i din konstnärliga process – lärarna är själva aktiva konstnärer och formgivare, och fungerar både som lärare och mentorer för din kreativa utveckling.

Utöver schemalagd arbetstid erbjuder vi valbara workshops, föreläsningar med inbjudna inspiratörer, studiebesök, studieresor och större gemensamma projekt.

Modellteckning

Som elev vid någon de estetiska kurserna på konst & design kommer tecknande att gå som en röd tråd genom din utbildningen. Varje vecka deltar du i kroki- och modellteckning med levande modell. Du tränar din blick, ditt handlag och din gestaltningsförmåga; färdigheter som du har stor glädje av oavsett om du arbetar med textil, foto, grafisk form, reproduktion eller måleri. Att teckna är ett av de allra äldsta konstnärliga uttrycken, och ett av de som följer oss från den tidiga barndomen.

Under teckningstimmarna kommer du också att arbeta med idéskisser, presentationer, bildteori och föreläsningar om sådant som perspektiv, komposition, 3D och formgivningsprinciper.

Studieresor

Varje läsår gör vi studieresor då vi bl. a besöker högskolor. Vart annat år reser hela Östra Grevie Konst och Design till Berlin där vi besöker konstmässor och inspireras av stadens atmosfär.

Här erbjuds sex olika inriktningar:

Textil konst och design

Utbildningen textil riktar sig till dig som vill arbeta med textil och dess många uttrycksmöjligheter, och till dig som vill söka vidare till högre konstutbildnignar. Genom Textils två huvudtekniker – vävning och textiltryck – undersöker vi materialets mångsidiga uttrycksmöjligheter och det egna estetiska och konstnärliga skapandet. Under det första året arbetar du med de grundläggande teknikerna och vi varvar teoretiska och praktiska block för att utveckla din konstnärliga och hantverksmässiga förmåga. Andra året fördjupas dina studier och ditt eget skapande förfinas. Du arbetar mer individuellt i egna projekt.

Mer information »

Grafisk design – Nya media

Det här är utbildningen för dig som vill arbeta inom grafisk design, animation och illustration – eller söka vidare till högre designutbildningar. Inriktningen ger dig förutom traditionell formgivning även speciella färdigheter när det gäller formgivning av digitala och mobila media. Väljer du att gå det andra året fokuserar du på projektarbete, framtagning av portfolio samt har möjlighet till praktik.

Mer information »

Grafisk design – visuell kommunikation

VK är utbildningen för dig som vill arbeta med grafisk formgivning och visuell kommunikation, eller vill söka vidare till högre konst- och designhögskolor och universitet. Inriktningen betonar den klassiska grafiska formgivningen samt illustration, och riktar sig till dig som vill arbeta med grafisk form i dess bredaste betydelse. Väljer du att gå det andra året fokuserar du på projektarbete, framtagning av portfolio samt har möjlighet till praktik.

Mer information »

Fotografi

Utbildningens fokus är det egna bildspråket, att kontextualisera dina bilder och förbereda dig för högre studier eller professionell verksamhet. Praktiska och teoretiska moment varvas med undersökande och utforskande uppgifter, kritikklasser samt individuell handledning. Vi lägger stor vikt vid dina personliga mål och din egen utveckling och förväntar oss därför ett stort personligt engagemang och en förmåga till självständigt arbete.

Mer information »

Konstgrafiklinjen

Konstgrafiken är en konstnärlig utbildning i den reproducerade bildens många uttryck och möjligheter. Genom att utforska en rad äldre och nyare tekniker för att trycka och mångfaldiga bilder, undersöker du ditt formspråk och konstnärliga uttryckssätt. Genom utbildningen arbetar vi i de flesta klassiska grafiska teknikerna: torrnål, etsning, akvatint, monotypi, collografi, trä/linoleumsnitt, fotopolymer och screentryck.

Mer information »

Fria förberedande konstlinjen

FFK är en grundläggande konstutbildning för dig som vill söka vidare till en konstnärlig högskola eller fortsätta med eget yrkesverksamt arbete. Utbildningens riktar in sig på att utveckla din förmåga till gestaltning inom olika tekniker, med tonvikt på måleri, skulptur och teckning. Du kommer också att få uppgifter med teoretiskt och idébaserat innehåll där processen står i fokus. Vi arbetar både med korta intensiva uppgifter och längre projektrelaterade övningar.

Mer information »