Fria förberedande konstlinjen

Hem / Utbildningar / Konst & Design / Fria förberedande konstlinjen

En 1-2 årig konstnärlig utbildning som riktar sig till dig som är villig att ta din konstnärliga förmåga till en betydligt högre nivå. FFK är en grundläggande konstutbildning för dig som vill söka vidare till en konstnärlig högskola eller fortsätta med eget yrkesverksamt arbete.

Utbildningsform

Utbildningens inriktning är att utveckla din förmåga till gestaltning inom olika tekniker, med tonvikt på måleri, skulptur och teckning. Du kommer också att få uppgifter med teoretiskt och idébaserat innehåll där processen står i fokus. Vi arbetar både med korta intensiva uppgifter och längre projektrelaterade övningar. Under din studietid kommer du att få prova på en mängd olika konstnärliga uttryck dels utifrån övningar och dels under egen arbetstid. Detta ställer stora krav på dig då det självständiga arbetet är en betydande del av utbildningen. Redovisningar sker tillsammans i grupp där vi samtalar om gestaltning, innehåll och referenser. En viktig del av undervisningen är baserad på de individuella ateljésamtal du har med din lärare där du ges tillfälle att formulera och reflektera över dina egna konstnärliga utmaningar och framsteg. Under utbildningen kommer du dessutom att kunna ta del av kortare kurser i videoarbete, fotografi, screentryck, modellmåleri och att skriva om konst. Konsthistoria och samtidskonst, föreläsare, gästlärare och regelbundna utvärderingar ingår liksom studiebesök och konstresor. Om du är intresserad av att hitta ditt konstnärliga språk och få en god grundläggande kunskap för fortsatta konststudier – då är FFK rätt utbildning för dig.

Vi tar in sammanlagt 20 elever.

Fakta om utbildningen

På Fria förberedande konstlinjen arbetar vi processinriktat, enskilt eller i grupp, med olika tekniker och material inom bild och form. Hörnstenarna i den praktiska undervisningen består av teckning, kroki och skiss, måleri, en bred grundkompetens i tredimensionellt arbete (skulptur, installation och rumslighet), samt fotografi och rörlig bild.

Den praktiska undervisningen kompletteras alltid med konstteori och konsthistoria. Vi sätter konstens uttryck i ett sammanhang och ger dig en ökad medvetenhet kring ditt egna konstnärliga arbete.

Undervisningen bedrivs i baskurser där du tillägnar dig nya tekniker och får uppgifter att lösa och fördjupningskurser där du tränger längre in i skapandeprocessen. I återkommande självständiga arbetsblock, arbetar du på egen hand, med möjlighet till ateljésamtal, genomgångar och handledning av flera lärare.

Under de självständiga arbetsblocken blir det konstnärliga samtalet, kring dina och andras verk, viktiga redskap i att reflektera över de uppnådda resultaten.

Under utbildningen ingår även:

Gästlärare, föreläsningar av etablerade konstnärer såväl som yngre konsthögskolestudenter, konst- och designhistoria, gemensamma studiebesök på gallerier, konsthallar och i ateljéer, elevutställningar samt konstresor.

Utöver de schemalagda timmarna har ateljéerna och verkstäderna generösa öppettider då du kan arbeta på egen hand.

Under det andra året är undervisningen mindre styrd och ditt eget skapande och dina ambitioner avgör i högre grad din inriktning. Dina lärare fungerar som handledare och hjälper dig att sätta upp och nå de mål som du strävar efter. Du förväntas här ta ett stort eget ansvar i den kreativa och konstnärliga processen.

Linjens elever har efter genomgången utbildning hos oss visat upp en mycket hög antagningsstatestik på landets fem konsthögskolor, liksom på flera av de nordiska konsthögskolorna.

Lärare