Musikteaterutbildning

Hem / Utbildningar / Övriga utbildningar / Musikteaterutbildning

Östra Grevies Musikteaterutbildning bygger på tre terminer heltidsstudier och är eftergymnasial. Utbildningen riktar sig till dig som vill uttrycka dig genom sång och teater.

Vi ändrar scenprovsdagarna pga Corona till 8-9/6
och flyttar fram sökdeadline till 3/5.

Teater är så mycket mer än att agera. Sjunga är så mycket mer än att skapa toner. Det ena utesluter inte det andra. Idag har begreppet ”musikteater” blivit en genre som står för sig själv vid sidan av teater, opera, och musikal. Kursens fokus ligger på berättarteknik och kommer att ge dig verktyg för att utveckla sång och skådespeleri som gestaltningsform. Målet är också att ge dig en tydlig bild över ett yrke inom scenkonstområdet. Vi är en utbildning som ger dig möjlighet till högre studier, men även till att ta ditt första kliv ut i arbetslivet. 

Några exempel på skolor som våra tidigare deltagare har gått vidare till är:  Balettakademin, Artisten (Högskolan för Scen och Musik, Göteborg) och PAS.

Utbildningsform 

Kursen bygger på tre terminer och är eftergymnasial, bedrivs på heltid och är studiemedelsberättigande. Du kan söka till folkhögskola fr.o.m. hösten det år du fyller 19 år och/eller har avslutat dina gymnasiestudier. Vi tar in 20 stycken elever varje år och antagningen sker efter scenprov. Under veckan har du lärarledd tid i form av workshops, sång- och teaterklass. Utöver den lärarledda tiden förväntas du arbeta mycket på egen hand. Skolans faciliteter är öppna på kvällar och helger. Lärarna arbetar deltid eftersom de är aktivt yrkesutövande inom scenkonstområdet.

Utbildningens struktur 

Utbildningen är uppdelad i fyra delmål och varje delmål innehåller ett projekt och en redovisning. Under de olika momenten kommer du möta personer från yrkeslivet som ger dig kunskap och inspiration. Studiebesök, gästföreläsningar och workshops kommer hållas för att ge dig en helhetsbild av hur yrkeslivet fungerar. Vi arbetar med teoretiska delar och grundläggande tekniska moment. Analys och metod är viktiga delar som genomsyrar utbildningen. 

Vi jobbar också mycket med att förädla det som du redan kan, det du kan ut efter dina förutsättningar. Därför är arbetet med ditt självförtroende och din självkänsla, att våga stå för det man gör på scen, centralt på vår utbildning. Återkommande fraser på utbildningen är ”prestation står i vägen för utveckling” och ”man måste våga misslyckas för att lyckas”. 

Östra Grevie Musikteaterutbildning! Ansök 4 februari - 11 april

Östra Grevie Musikteaterutbildning! Ansök 4 februari - 11 april

Slået op af Östra Grevie Musikteaterutbildning i Onsdag den 16. januar 2019
Fakta om utbildningen

Lärare